Polityka prywatności

Kim jesteśmy

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.

Polityka Prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Administrator Danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest:

STUDIO FOTOGRAFICZNE FOTO KSERO PIOTR TOPÓR
Al. Wyzwolenia 84
71-899 Szczecin
e-mail: piotr@fotografwyzwolenia.pl
tel: 91 422 19 85
NIP: 8511115174

Cel Zbierania Danych
Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO. Wobec powyższego użytkownik korzystający ze strony internetowej wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (np. przesyłania promocji lub ofert przygotowanych przez Studio Fotograficzne Piotr Topór). Podanie danych osobowych jest dobrowolne a podstawą ich przetwarzania jest zgoda. Odbiorcami danych są: Studio Fotograficzne Piotr Topór.

Czas Przetwarzania Danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prawa Użytkownika
Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych.

kie masz prawa do swoich danych

Gdzie przesyłamy dane